Tanysgrifiwch i gael gwybod mwy am Creu Senedd i Gymru a gwaith y Comisiwn ar ddiwygio'r Cynulliad. Subscribe to find out more about Creating a Parliament for Wales and the Commission's Assembly reform work.
Ymweld Sut y byddwn yn trin eich gwybodaeth View How we will use the information you provide
* yn dynodi gwybodaeth angenrheidiol | indicates required information

Os hoffech gael negeseuon e-bost gyda’r diweddaraf am ddiwygio’r Cynulliad, ticiwch y blwch isod - If you would like to receive email updates about Assembly reform please tick the box below.

Email Marketing Powered by Mailchimp